SKAPANDE SKOLA

Lilla Vilda Teatern har utbildning och lång erfarenhet av dramapedagogiskt och konstnärligt arbete med barn och ungdomar.Lilla Vilda Teatern har fasta projekt och skapar och skräddarsyr också utifrån skolans önskemål om tema för alla årskurser.

Fasta projekt som finns att boka året om inom Skåne:
Skapande skola-arbetet ”Känslor för Fklass, åk 1, åk 2 och åk 3.
Läs mer…

Skapande skola-arbetet “Värdegrund” för åk 4-9.
Läs mer…