Lilla Vilda Teatern

Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn.
Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 150 föreställningar per år.
Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för hur vi kan ta hand om varandra och vår värld. Detta är utgångspunkten i alla föreställningar och spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik.
Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus Ericsson och ibland ingår även andra skådespelare och artister i produktionerna.
Matilda och Magnus medverkar också i andra föreställningar, konserter, leder Skapande Skola-arbeten och undervisar i teater, drama och musik. Lilla Vilda Teatern spelar även för vuxna, äldre och utför workshops och specialbeställningar inom teater, drama och musik, för olika sammanhang. Det går att boka året om.
Lilla Vilda Teatern strävar mot en miljövänlig profil. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder.
Lilla Vilda Teatern utgår från Malmö och är medlem i Teatercentrum, riksorganisationen för professionella, fria teatrar i Sverige.

Välkomna!

OM OSS

Lilla Vilda Teatern

Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn.
Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 150 föreställningar per år.
Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för hur vi kan ta hand om varandra och vår värld. Detta är utgångspunkten i alla föreställningar och spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik.
Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus Ericsson och ibland ingår även andra skådespelare och artister i produktionerna.
Matilda och Magnus medverkar också i andra föreställningar, konserter, leder Skapande Skola-arbeten och undervisar i teater, drama och musik. Lilla Vilda Teatern spelar även för vuxna, äldre och utför workshops och specialbeställningar inom teater, drama och musik, för olika sammanhang. Det går att boka året om.
Lilla Vilda Teatern strävar mot en miljövänlig profil. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder.
Lilla Vilda Teatern utgår från Malmö och är medlem i Teatercentrum, riksorganisationen för professionella, fria teatrar i Sverige.

Välkomna!